Cele i pakiety robocze

JoinUs4Health ma pięć celów które są objęte siedmioma powiązanymi pakietami roboczymi:

Cel 1:

Stworzenie i przegląd ram koncepcyjnych opartych na idei, że różnorodne grupy społeczne mogą bezpośrednio angażować się w badania, przekształcając świat w żywe laboratorium naukowe, w którym każdy może uczestniczyć w sposób współtwórczy.

► Pakiet roboczy 1 - Aspekty etyczne (Odpowiedzialny: Birgit Schauer) ► Pakiet roboczy 2 - Odpowiedzialne badania i innowacje (Odpowiedzialny: Hub Zwart)

Cel 2:

Opracowanie, przetestowanie i zastosowanie otwartej platformy cyfrowej w celu ułatwienia zaangażowania w naukę każdego zainteresowanego obywatela oraz poprzez zastosowanie znormalizowanego mechanizmu operacyjnego w celu umożliwienia ludziom wspólnej pracy nad pytaniami dotyczącymi badań nad zdrowiem w bezpiecznym środowisku internetowym.

► Pakiet roboczy 3 - Wdrożenie techniczne (Odpowiedzialny: Birgit Schauer)

Cel 3:

Zbadanie, wdrożenie i monitorowanie niezbędnych zmian instytucjonalnych w celu otwarcia świata nauki obywatelom poprzez informację, edukację, komunikację, przejrzystość, wymianę i formę systemu nagród dla uczestników.

► Pakiet roboczy 4 - Zmiany instytucjonalne (Odpowiedzialny: Paweł Sowa)

Cel 4:

Wspieranie odpowiedzialnych badań i nauki obywatelskiej poprzez edukację tak, aby każdy mógł uczestniczyć i rozwijać szerszą wiedzę i lepsze zrozumienie pracy naukowej i jej wyników.

► Pakiet roboczy 5 - Edukacja (Odpowiedzialny: Silvan Licher)

Cel 5:

Promowanie zaangażowania obywateli oraz komunikowanie i rozpowszechnianie wyników na różne sposoby, które docierają do różnych grup społecznych.

► Pakiet roboczy 6 - Komunikacja, upowszechnianie i zaangażowanie (Odpowiedzialny: Łukasz Kiszkiel)

► Pakiet roboczy 7 - Zarządzanie, monitorowanie i ocena (Odpowiedzialny: Birgit Schauer).

Przejdź do treści