Doelstellingen en werkpakketten

JoinUs4Health heeft vijf Doelstellingen die worden uitgevoerd in zeven verwante Werkpakketten:

Doelstelling 1:

Opzetten en herzien van een conceptueel kader, gebaseerd op het idee dat diverse maatschappelijke groepen rechtstreeks kunnen deelnemen aan onderzoek, waardoor de wereld een levend wetenschappelijke lab wordt, waaraan iedereen op een co-creatieve manier kan deelnemen.

► Werkpakket 1 - Ethische aspecten (Verantwoordelijk: Birgit Schauer) ► Werkpakket 2 - Verantwoord onderzoek en innovatie (Verantwoordelijk: Hub Zwart)

Doelstelling 2:

Ontwikkelen, testen en toepassen van een open digitaal platform om de betrokkenheid bij de wetenschap voor elke geïnteresseerde burger te vergemakkelijken en door toepassing van een gestandaardiseerd werkingsmechanisme om mensen in staat te stellen samen te werken aan gezondheidsonderzoeksvragen in een beveiligde online omgeving.

► Werkpakket 3 - Technische uitvoering (Verantwoordelijk: Birgit Schauer)

Doelstelling 3:

Verkennen, uitvoeren en volgen van de nodige institutionele veranderingen om de wetenschappelijke wereld open te stellen voor de burgers door middel van informatie, educatie, communicatie, transparantie, uitwisseling en een of andere vorm van beloningssysteem voor de deelnemers.

► Werkpakket 4 - Institutionele wijzigingen (Verantwoordelijk: Pawel Sowa)

Doelstelling 4:

Verantwoord onderzoek en burgerwetenschap bevorderen d.m.v. onderwijs, zodat iedereen kan deelnemen, een bredere kennis en een beter begrip kan ontwikkelen van wetenschappelijke studies en resultaten.

► Werkpakket 5 - Onderwijs (Verantwoordelijk: Silvan Licher)

Doelstelling 5:

De betrokkenheid van de burgers te bevorderen en de resultaten te communiceren en te verspreiden, op diverse manieren die verschillende groepen van de samenleving bereiken.

► Werkpakket 6 - Communicatie, verspreiding en betrokkenheid (Verantwoordelijk: Lukasz Kiszkiel)

► Werkpakket 7 - Beheer, toezicht en evaluatie (Verantwoordelijk: Birgit Schauer).

Overslaan naar inhoud