Uitkomsten

Deliverables en mijlpalen per werkpakket

Deliverables (D) en Milestones (M) zijn vooraf bepaalde resultaten die door de verschillende projectpartners zijn ontwikkeld.
Tussen vierkante haken staat de projectmaand waarin de output moet worden geleverd/is geleverd.

Sommige openbaar beschikbare outputs kunnen worden gedownload.

Werkpakket 1 - Ethische aspecten

D1.1 Procedures en organisatorische maatregelen voor het identificeren en werven van deelnemers en het waarborgen van hun rechten en vrijheden POPD - Vereiste nr. 1 [jun. 2021 / jul. 2021]

Werkpakket 2 - Verantwoord onderzoek en innovatie

D2.1 Methodologische richtlijnen voor de implementatie van RRI en crowdsourcing in cohortonderzoek voor partners [jun. 2021 / jun. 2021]. Download pdf 

D2.2 Benchmarkmethodologie voor de implementatie van RRI en crowdsourcing voor lopende en toekomstige projecten [jun. 2023 / jul. 2023]. Download pdf ↓

D2.3 Publicatie met collegiale toetsing over factoren die van invloed zijn op betrokkenheid bij en gebruik van RRI in cohortonderzoek [aug. 2023 / sep. 2023]. Download pdf ↓

M2.1 RRI-adviespanel opgericht [feb. 2021 / mrt. 2021]

M2.2 Eerste raadplegingsronde van het RRI-panel [juli 2021 / juli 2021] Download pdf ↓

M2.3 Tweede raadplegingsronde van het RRI-panel [juli 2022/aug. 2022]. Download pdf ↓

M2.4 Derde raadplegingsronde van het RRI-panel [juli 2023 / okt. 2023]. Download pdf ↓

Werkpakket 3 - Technische uitvoering

D3.1 Verslag over de technische vereisten, inclusief de instrumenten die voor webinars moeten worden gebruikt [jun. 2021 / jun. 2021] Download pdf deel 1 - concept ↓, Download pdf deel 2 - vereisten

D3.2 Verslag over de technische implementatie van het platform [december 2022/jan. 2023]. Download pdf ↓

M3.1 Website wordt ontwikkeld [apr. 2021 / sep. 2021]

M3.2 Conceptversie van ontwerpspecificaties, eisen en voorgestelde implementatie wordt verspreid onder verschillende groepen [mei 2021 / juni 2021] - zie D3.1 voor download

M3.3 Prototype van platform is beschikbaar voor piloottests [aug. 2021 / feb. 2022]

M3.4 Platform wordt officieel gelanceerd en functionaliteiten worden gemonitord [Dec. 2021 / Apr. 2022]

M3.5 Feedback van gebruikers over platformfunctionaliteit [aug. 2022 / -]

M3.6 Collegiaal getoetste publicatie over platform, gebruik en evaluatie [apr. 2023 / -]

Werkpakket 4 - Institutionele veranderingen

D4.1 Verslag over het concept van RRI-institutionalisering [okt. 2021 / nov. 2021]

D4.2 Verslag over de uitvoering van institutionele veranderingen [nov. 2022 / apr. 2023]. Download pdf ↓

D4.3 Evaluatierapport over doorgevoerde institutionele veranderingen [dec. 2023 / -] Download pdf 

M4.1 Werkplan voor het doorvoeren van institutionele veranderingen op het niveau van cohortbestuur op basis van de resultaten van de startbijeenkomsten [jun. 2021 / sep. 2021].

M4.2 Vervolgbijeenkomsten: Bevestiging van de lijst met institutionele veranderingen die kunnen worden aangepast in cohortcentra [sep. 2021 / nov. 2021]

M4.3 Opzetten van een citizen science board in elk van de cohorten door interne juridische oplossingen voor te bereiden, leden te werven [okt. 2021 / nov. 2021].

M4.4 Beleid inzake semi open toegang tot cohortresultaten [jan. 2022 / -]

M4.5 Burgerwetenschapraad - Beoordeling online bijeenkomst [okt. 2022 / apr. 2023]

M4.6 Tenuitvoerlegging van RRI - Evaluatie online vergadering en volgende interne rechtshandelingen [jan. 2023 / -]

M4.7 Burgerwetenschapconferentie [aug. 2023 / -]

M4.8 Collegiaal getoetste publicatie over institutionele veranderingen [sept. 2023 / -]

M4.9 Uitwisseling van beste praktijken op het gebied van institutionele verandering - online vergadering [oktober 2023 / -]

Werkpakket 5 - Onderwijs

D5.1 Rapporteert over lopende initiatieven die gebruik maken van educatieve opleidingsprogramma's waarin RRI wordt onderwezen en die tot doel hebben burgers bij de wetenschap te betrekken [okt. 2021 / dec. 2021] Download pdf ↓

D5.2 Gepubliceerde aanbevelingen voor beleidsmakers om RRI te integreren in onderwijsprogramma's [Dec. 2021 / Jan. 2022]. Download pdf

D5.3 Verslag uitbrengen over formele en informele onderwijsactiviteiten waarmee het RRI-concept wordt gedeeld op verschillende onderwijsniveaus: Afdeling Epidemiologie - Erasmus MC [Dec. 2022 / Jan. 2023] Download pdf

M5.1 Onderwijs - Evaluatie online vergadering [feb. 2023 / nov. 2022]

D5.4 Online cursussen over duurzaam ondernemen voor verschillende doelgroepen, van burgers tot onderzoekers [apr. 2023 / -]

M5.2 Kerncurriculum over RRI en burgerwetenschap succesvol vertaald en online beschikbaar [jun. 2023 / sep. 2022]

D5.5 Rapporteren over de betrokkenheid van burgers bij (online) wetenschappelijke cursussen en bijdragen van middelbare scholieren en studenten aan wetenschappelijk onderzoek [sep. 2023 / okt. 2023]. Download pdf ↓

M5.3 Peer-reviewed publicatie over educatief materiaal gericht op RRI en cohortonderzoek [aug. 2023 / -]

M5.4 Schoolprojecten [okt. 2023 / -]

Werkpakket 6 - Verspreiding, communicatie en betrokkenheid

D6.1 Evenementen [mrt. 2021 / mrt. 2021] Download pdf

D6.2 Beleidsnota [jun. 2022 / jun 2022] Download pdf

D6.3 Plan voor communicatie, verspreiding en gemeenschapsvorming [jul. 2021 / sep. 2021] Download pdf

D6.4 Communicatie- en verspreidingsstrategie [okt. 2021 / mrt. 2022]. Download pdf

D6.5 Standaard operationele procedure document (SOP) om middelbare scholieren te betrekken via het platform [Dec. 2022 / Jun. 2023]. Download pdf

D6.6 Beleidsnota 2 [dec. 2023 / -] Download pdf

D6.7 Evaluatierapport over de communicatie- en verspreidingsstrategie [nov. 2023 / -].

M6.1 Gezamenlijk concept voor communicatie- en verspreidingsstrategieën ontwikkeld voor het bestuur voor burgerwetenschappen [apr. 2021 / apr. 2021].

M6.2 Concept van communicatie- en verspreidingsstrategie in zowel een online als offline omgeving [jun. 2021 / mrt. 2022].

M6.3 Concept van evaluatieactiviteiten m.b.t. uitvoering communicatie- en verspreidingsstrategie [okt. 2021 / nov. 2021]

M6.4 Concept van standaard operationele procedures voor activiteiten op scholen (competitie, gebruik van internetplatforms, online cursussen, lessen) [mei 2022 / jan. 2023].

M6.5 Collegiaal getoetste publicatie over betrokkenheid, communicatie en verspreiding [nov. 2023 / -]

Werkpakket 7 - Coördinatie, toezicht en evaluatie

D7.1 Kader voor monitoring en evaluatie (M&E) [aug. 2021 / mei 2022] Download pdf

D7.2 Gegevensbeheerplan [okt. 2021 / apr. 2022]

D7.3 Eindverslag M&E [okt. 2023 / dec. 2023]. Download pdf

D7.4 (vastgesteld tijdens de tussentijdse evaluatie) Ervaringen als consortium [okt. 2023 / apr. 2023] Download pdf

D7.5 Ervaringen met burgerwetenschap [feb. 2024]. Download pdf

M7.1 M&E-rapport I met mogelijke updates van het M&E-kader [feb. 2022 / mrt. 2023].

M7.2 M&E-verslag II met mogelijke updates van het M&E-kader [feb. 2023/ -].

Overslaan naar inhoud