Cohorten

Cohortstudies

Een cohortstudie is een bevolkingsonderzoek waarbij de gezondheid en de ziekte van een goed gedefinieerde populatie wordt onderzocht.

Deelnemers aan cohortstudies ondergaan een reeks vooraf gedefinieerde klinische onderzoeken. Deelnemers worden herhaaldelijk onderzocht, zodat langzaam ontwikkelde gezondheidsveranderingen en ziektes worden opgespoord. Op basis van de verzamelde gegevens kunnen wetenschappers verbanden leggen tussen ziekte en gezondheid en iets zeggen over deze veranderingen in de tijd.

In cohortstudies worden willekeurige deelnemers onderzocht. Dit maakt de makkelijker om de resultaten van een bevolkingsonderzoek te generaliseren. Zo kunnen de resultaten van deze studies direct worden toegepast op de algemene bevolking. Deelname aan het medisch onderzoek van de cohortstudies is dus, indien u daartoe bent uitgenodigd, van enorme waarde voor het bevolkingsonderzoek en dus ook voor de samenleving.

 

Via JoinUs4Health heeft iedereen nu de kans om de wetenschap in bredere zin te beïnvloeden: Iedereen kan werken met een wetenschapper en als een wetenschapper. JoinUs4Health maakt het voor iedereen mogelijk om deel te nemen aan cohortonderzoek door:

  • het voorstellen van onderzoeksvragen, -onderwerpen of -taken
  • beïnvloeding van de keuze van onderzoeksvragen
  • meer te leren over verschillende onderwerpen met behulp van speciaal ontwikkeld lesmateriaal
  • samen met andere vrijwilligers oplossingen uit te werken
  • profiteren van een output dat afgestemd is op individuele behoeftes

Dus DOE MEE. Uw belangen, behoeften, mening en bijdragen zijn belangrijk voor ons.

De deelnemende cohorten

Drie van de elf partners voeren cohort onderzoek uit. In totaal zijn er tot nu toe meer dan 27.000 deelnemers onderzocht. Deze studies hebben tot doel complexe vraagstukken rondom gezondheid en ziekte uitgebreid te onderzoeken. Daarom worden er constant uitgebreide gezondheidsgegevens verzameld.

De drie cohortstudies hebben samen gegevens verzameld:

  • van meer dan 27.000 deelnemers
  • in drie landen
  • over een periode van maximaal 31 jaar

Het Gezondheid Onderzoek in Pommeren (SHIP)

Duitsland

8.728 deelnemers sinds 1997

ERGO

Nederland

17.932 deelnemers sinds 1989

Het Bialystok Pools Longitudinaal Universitair Onderzoek (PLUS)

Polen

600 deelnemers sinds 2018

Overslaan naar inhoud