Over ons

Onze visie

Het JoinUs4Health-project heeft een duidelijke visie; wij willen dat mensen beter en gezonder leven dankzij begrip voor, vertrouwen in en betrokkenheid bij wetenschap. Met dit doel voor ogen hebben elf partners uit drie Europese landen samen het consortium JoinUs4Health gevormd, met aan boord drie universiteiten met expertise in cohort onderzoek.

Via JoinUs4Health, krijgt iedereen de kans om:

  • te profiteren van bevolkingsonderzoek
  • de wetenschap te beïnvloeden en ideeën aan te dragen
  • samen te werken met burgers, wetenschappers en andere groepen
  • oplossingen te bedenken voor gezondheidsgerelateerde vraagstukken of uitdagingen

Ons concept

We willen mensen via een platform in contact brengen met gezondheids- en bevolkingsonderzoek. Op ons platform zal iedereen de kans krijgen om bij te dragen aan discussies hierover en een voorstel te doen voor maatschappelijk relevante vraagstukken. Het is aan u, in hoeverre u betrokken wilt zijn. Om een duidelijker beeld te geven van de mogelijkheden van persoonlijke betrokkenheid, maken we onderscheid tussen:

  • Interacties op laag niveau (communautair niveau)
    Betrokkenheid is gebaseerd op het voorstellen, stemmen en becommentariëren van onderwerpen.
  • Interacties op hoog niveau (teamniveau)
    Betrokkenheid wordt gekenmerkt door een meer faciliterende rol. U kunt een discussie plannen en faciliteren en uw team ondersteunen met relevante informatie, zoals onderzoeksgegevens uit cohortstudies.

Interacties op laag niveau

Ons concept geeft iedereen de ruimte om:

suggesties, taken of informatiebehoeften in verband met gezondheids- en bevolkingsonderzoek voor te leggen
► prioriteren van suggesties door stemmen
samen te werken met andere vrijwilligers uit verschillende maatschappelijke groepen
        ▸ individuele taken
        ▸ teams
► resultaten te presenteren
leermogelijkheden te benutten en kennis uit te breiden door wetenschappelijke uitwisseling

Interacties op hoog niveau

Betrokken teams, die aan een gezondheidsthema werken, kunnen toegang vragen tot cohortresultaten (gegevens over levensstijl en gezondheid). Aan de drie betrokken cohorten doen tot op heden meer dan 27.000 deelnemers mee. Deze deelnemers zijn in hun regio al 30 jaar actief en leveren daarmee uitgebreide gegevens en wetenschappelijke resultaten op.

Cohortresultaten kunnen door teams worden gebruikt om inzicht te krijgen in de wijze waarop wetenschappelijke gegevens veronderstellingen over bepaalde gezondheidsthema's kunnen ondersteunen of verwerpen. 

De crowdsourcing-aanpak (burgerparticipatie), ondersteund door diepgaand cohortonderzoek, kan mogelijk een basis vormen voor gezondheidsinnovatie op gemeenschapsniveau en gerichte bewustmakingscampagnes die gebruik maken van diversiteit en de collectieve intelligentie van de gemeenschappen in de bestudeerde regio's.

Lees hier meer over de cohortstudies

Blijf op de hoogte

De website wordt elke vierde woensdag van de maand bijgewerkt en vanaf oktober 2021 zal er een maandelijkse nieuwsbrief beschikbaar zijn.
Doe mee om kennis een nieuwe vorm te geven door innovatie en systematische uitwisseling.
Uw belangen, behoeften, mening en bijdragen zijn belangrijk voor ons.

Doel en ambitie

Meer informatie over de ambities van JoinUs4Health


Lees verder

Doelstellingen en werkpakketten

Lees meer over onze doelstellingen


Lees verder

Voor onderzoekers en belanghebbende partijen

Mijlpalen en te leveren prestaties


Lees verder

Overslaan naar inhoud