SHIP

Het Gezondheid Onderzoek in Pommeren (SHIP)

Hoofddoel:

de prevalentie en incidentie van gemeenschappelijke risicofactoren, subklinische aandoeningen en klinische ziekten te beoordelen en associaties en interacties daartussen te onderzoeken.

Onderzoeksfocus:

Er wordt niet gefocust op specifieke ziektegebieden, maar veeleer beoogd de begrippen gezondheid en ziekte in hun grootst mogelijke complexiteit te begrijpen. De onderzoekprogramma's zijn dan ook de meest uitgebreide die ooit wereldwijd op een algemene bevolkingssteekproef zijn toegepast.

Belangrijke onderzochte ziekten zijn:
 • Cardiovasculaire ziekten
 • Diabetes mellitus
 • Lever- en galblaasaandoeningen
 • Neurologische ziekten
 • Endocriene ziekten
 • Tandheelkundige ziekten
 • Longziekten
 • Verslaving en risicogedrag

Daarnaast worden uitgebreide gegevens verzameld over het gezins- en beroepsmilieu, over voeding en over het gebruik van medische diensten.

Metingen:

Uitgebreid onderzoeksprogramma van maximaal 25 uur met bijvoorbeeld interviews en vragenlijsten, magnetische resonantiebeeldvorming (MRI) van het gehele lichaam en diepgaande moleculaire en genetische analyses

Studiegebied:

Noordoost-Duitsland (Vorpommern-Greifswald en Vorpommern-Rügen)

Leeftijd bij inschrijving:

20 tot 79 jaar

Tijd tussen de onderzoeken:

5 tot 8 jaar

Onderzoeksintelling:

Universitaire geneeskunde van Greifswald, Instituut voor gemeenschapsgeneeskunde, Walther-Rathenau-Straße 48, 17475 Greifswald

Hoofd van de instelling:

Prof. Dr. Henry Völzke

Het aanbod voor JoinUs4Health:

 • Begin van de gegevensverzameling: 1997
 • Totaal aantal deelnemers: 7728 (vanaf 04/2021)
 • Aantal cohorten: 3
 • Aantal follow-ups: Tot 4

Cohort

SHIP-START

SHIP-TREND

SHIP-NEXT

Begin / Einde

1997 - 2001 (basisscenario)

2008 - 2012 (basisscenario)

2021 - 2025 (basisscenario)

Aantal deelnemers

4308

4420

> 4000

Follow-Ups

3

1

Overslaan naar inhoud