Bialystok PLUS

Het Bialystok Pools Longitudinaal Universitair Onderzoek (PLUS)

Hoofddoel:

Een van de doelstellingen van dit project is het verkrijgen van uitgebreide informatie over de gezondheidstoestand (inclusief subklinische aandoeningen), genetica, risicofactoren, gezondheidsgedrag en sociodemografische gegevens van een grote, representatieve steekproef van inwoners van de stad Białystok.

Onderzoeksfocus:

Het Białystok PLUS onderzoekt een groot aantal systemen, waarbij de nadruk vooral ligt op de meest voorkomende ziekten die verband houden met de moderne levensstijl:

  • cardiovasculair
  • metabool en endocrien
  • neurodegeneratief
  • neoplastisch en pulmonair
  • gastro-intestinale en oogziekten. 

De Bialystok PLUS-studie beschrijft de huidige gezondheidstoestand van de bevolking en levert waardevolle informatie op over zowel de ontwikkeling van de ziekten als over de psychologische en sociologische achtergronden die daarop van invloed kunnen zijn.

Metingen:

Interview en zelf ingevulde vragenlijsten, uitgebreide reeks onderzoeken waaronder MRI van het gehele lichaam en diepgaande biochemische, moleculaire en genetische analyses.

Studiegebied: Bialystok, Podlaskie Voivodeship, Polen

Leeftijd bij inschrijving:

20 - 80 jaar

Tijd tussen de onderzoeken:

5 jaar

Instelling:

Medische Universiteit van Bialystok, Departement Volksgeneeskunde en Preventie van Levensstijlziekten

Hoofd van de instelling:

Prof. Karol Kamiński, MD PhD

Het aanbod voor JoinUs4Health:

  • Begin van de gegevensverzameling: 2018
  • Totaal aantal deelnemers: 10000 uitgenodigd voor de studie
  • Aantal cohorten: 1
  • Aantal onderzoeksrondes: maximaal 5

Gegevens 

Extra functies

Het verzamelde biologische materiaal wordt volgens de hoogste kwaliteitsnormen opgeslagen. In het Białystok PLUS-project voeren wij ook proteomische, metabolomische en genetische studies uit. 

Gegevens kunnen worden verkregen door onderzoeksteams via een onderzoeksaanvraag.

 

Nuttige links

Cohort

Basislijn

Start

Nov 2018

Aantal deelnemers

250 (proefstudie) + 888/10000
(onderzocht/uit te nodigen)

Aantal examenrondes

1 (lopend)

Overslaan naar inhoud