Białystok PLUS

Białystok Polish Longitudinal University Study (PLUS)

Główny cel:

Uzyskanie kompleksowych informacji na temat stanu zdrowia (w tym zaburzeń subklinicznych), genomiki, czynników ryzyka, zachowań zdrowotnych oraz danych socjodemograficznych z dużej, reprezentatywnej próby mieszkańców miasta Białegostoku.

Główny obszar badań:

Główny nacisk kładziony jest na najczęstsze choroby związane z zaburzeniami współczesnego stylu życia:

  • chorobach sercowo-naczyniowych
  • chorobach metabolicznych i endokrynologicznych
  • chorobach neurodegeneracyjnych
  • chorobach nowotworowych i płucnych
  • chorobach przewodu pokarmowego i oczu. 

Badanie Białystok PLUS opisuje aktualny stan zdrowia populacji, dostarczając cennych informacji zarówno o rozwoju chorób, jak i o podłożu psychologicznym i socjologicznym, które może mieć na nie wpływ.

Badania:

Wywiad i kwestionariusze do samodzielnego wypełnienia, obszerny zestaw badań, w tym rezonans magnetyczny całego ciała (MRI) oraz dogłębne analizy biochemiczne, molekularne i genetyczne.

Region badania: Białystok, województwo podlaskie, Polska

Wiek przy włączeniu do badań:

20 - 80 lat

Czas pomiędzy badaniami:

5 lat

Instytucja:

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Zakład Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych

Kierownik zakładu:

Prof. dr hab. n. med. Karol Kamiński

Oferta dla JoinUs4Health:

  • Początek gromadzenia danych: 2018 r.
  • Łączna liczba uczestników: 10000 zaproszonych do badania
  • Liczba kohort: 1
  • Planowana liczba powtórnych badań: do 5

Dane 

Dodatkowe cechy

Pobrany materiał biologiczny jest biobankowany zgodnie z najwyższymi standardami jakości. W ramach projektu Białystok PLUS wykonujemy również badania proteomiczne, metabolomiczne i genomiczne. 

Dane mogą być pozyskiwane przez zespoły badawcze na podstawie wniosku zawierającego protokół planowanego badania.

 

Przydatne linki

Kohorta

B+

Start

listopad 2018 r.

Liczba uczestników

250 (badanie pilotażowe) + 1134/10000
(zbadani/do zaproszenia)

Follow-Up

1 (w toku)

Przejdź do treści