Nasze ambicje

Realizujemy naszą misję angażowania uczestników badań, obywateli i innych grup społecznych z różnych krajów w badania nad zdrowiem. W ten sposób chcemy osiągnąć integracyjny sposób innowacji i zaangażowania obywateli w badania kohortowe. Dlatego łączymy odpowiedzialne badania i innowacje (RRI) z crowdsourcingiem w sposób współtwórczy.

Dalsze informacje: Biuletyn 3: Aktualności JoinUs4Health.

Odpowiedzialne badania i innowacje

Crowdsourcing

Innowacje i zaangażowanie obywateli

W tym celu stworzyliśmy platformę internetową (przejdź do platformy). Więcej szczegółów w naszym podręczniku:

Podręcznik w języku angielskim: Pobierz pdf

Odpowiedzialne badania i innowacje (RRI):

Odpowiedzialne badania i innowacje to podejście, które szacuje i ocenia potencjalne skutki i oczekiwania społeczne w odniesieniu do badań i innowacji. Celem tego podejścia jest promowanie projektowania zrównoważonych i sprzyjających włączeniu społecznemu badań i innowacji.

Aby osiągnąć ten cel, konieczna jest współpraca różnych podmiotów społecznych (badaczy, obywateli, decydentów, przedsiębiorstw itp.) w całym procesie badań i innowacji.

Źródło: Komisja Europejska

Crowdsourcing:

Crowdsourcing jest rodzajem partycypacyjnej aktywności online. Poprzez platformę JoinUs4Health, osoba fizyczna (np. użytkownik platformy, uczestnik kohorty, naukowiec, itp.) lub organizacja (np. biznes, organizacja pozarządowa) może zaproponować dobrowolne podjęcie się zadania. Dobrowolny wkład może obejmować pomysły, pracę, wiedzę i/lub doświadczenie.

Zaadaptowane z Estellés-Arolas, E. i F. G. L. Guevara (2012). "Towards an integrated Crowdsourcing Definition." Journal of Information Science 38.

Przejdź do treści