SHIP

Study of Health in Pomerania (SHIP)

Główny cel:

Ocena częstości występowania powszechnych czynników ryzyka, zaburzeń subklinicznych i chorób klinicznych oraz badanie związków i interakcji między nimi.

Główny obszar badań:

Badanie nie koncentruje się na konkretnych obszarach chorobowych, ale raczej dąży do zrozumienia pojęć zdrowia i choroby w ich możliwie najpełniejszym zakresie. W związku z tym zastosowane badania są najbardziej wszechstronne, jakie kiedykolwiek zastosowano na próbie populacji ogólnej na całym świecie.

Ważnymi badanymi chorobami są:
 • Choroby układu krążenia
 • Cukrzyca
 • Choroby wątroby i woreczka żółciowego
 • Choroby neurologiczne
 • Choroby endokrynologiczne
 • Choroby stomatologiczne
 • Choroby płuc
 • Uzależnienia i zachowania ryzykowne

Dodatkowo zbierane są obszerne dane o środowisku rodzinnym i zawodowym, o żywieniu i korzystaniu z usług medycznych.

Badania:

Obszerny zakres badań trwający do 25 godzin, obejmuje np. wywiad i kwestionariusze do samodzielnego wypełnienia, obrazowanie rezonansem magnetycznym całego ciała oraz dogłębne analizy molekularne i genetyczne.

Region badań:

Północno-wschodnie Niemcy (Greifswald i Rugia)

Wiek przy włączeniu do badań:

20 do 79 lat

Czas pomiędzy badaniami:

5 do 8 lat

Instytucja macierzysta:

Uniwersytet Medyczny w Greifswaldzie, Instytut Medycyny Społecznej, Walther-Rathenau-Straße 48, 17475 Greifswald

Kierownik zakładu:

Prof. Dr. Henry Völzke

Oferta dla JoinUs4Health:

 • Początek zbierania danych: 1997
 • Łączna liczba uczestników: 7728 (stan na 04/2021)
 • Liczba kohort: 3
 • Liczba wizyt kontrolnych: do 4

Kohorta

SHIP-START

SHIP-TREND

SHIP-NEXT

Początek / Koniec

1997 - 2001

2008 - 2012

2021 - 2025

Liczba uczestników

4308

4420

> 4000

Follow-Ups

3

1

Przejdź do treści