Rotterdam Study

Rotterdam Study (RS)

Główny cel:

Poznanie etiologii, przebiegu przedklinicznego, historii naturalnej i potencjalnych celów interwencji w chorobach przewlekłych w średnim i późnym wieku.

Główny obszar badań:

Badanie koncentruje się na:

 • chorobach sercowo-naczyniowych
 • endokrynologii
 • hepatologii
 • neurologii
 • okulistyce
 • psychiatrii
 • dermatologii
 • otolaryngologii
 • układzie ruchu
 • chorobach układu oddechowego
Dodatkowo gromadzone są obszerne dane z zakresu genetyki, obrazowania i mikrobiomu.

Badania:

Wywiady domowe, badania w centrach badawczych oraz informacje o zdarzeniach zdrowotnych poprzez ciągłe cyfrowe połączenie z dokumentacją medyczną.

Region badań:

Ommoord (obszar Rotterdamu)

Wiek przy włączeniu do badań:

40 lat i później

Czas pomiędzy badaniami:

4 do 6 lat

Instytucja macierzysta:

Erasmus MC - University Medical Center Rotterdam, Rotterdam, Niderlandy, Dr Molewaterplein 40, Rotterdam

Kierownik zakładu:

Prof. dr M. Arfan Ikram

Oferta dla JoinUs4Health:

 • Początek zbierania danych: 1989
 • Łączna liczba uczestników: 18294
 • Liczba kohort: 4
 • Liczba badań kontrolnych: do 7

Kohorta
RS-I
RS-II
RS-III
RS-IV

Początek - koniec
1989 – 1990
2000- 2001
2006 – 2008
2016 – 2020

Liczba uczestników
7983
3011
3932
3368

Follow-Up
7
5 (w toku)
3 (w toku)
1

Przejdź do treści