O nas

Nasza wizja

Projekt JoinUs4Health opiera się na wizji, że ludzie mogą żyć lepiej i zdrowiej poprzez zrozumienie, zaufanie i zaangażowanie w naukę. W tym celu, jedenaście partnerów z trzech krajów europejskich utworzyło konsorcjum JoinUs4Health, w skład którego weszły trzy uniwersytety wdrażające kohortowe badania.

Poprzez JoinUs4Health, każdy będzie miał możliwość:

  • korzystać z naszych badań nad zdrowiem i populacją
  • wpływać na naukę i zgłaszać swoje pomysły
  • współpracować z obywatelami, naukowcami i innymi grupami
  • opracowywać proponowane rozwiązania dla pytań lub wyzwań związanych ze zdrowiem

Nasza koncepcja

Chcemy połączyć ludzi z badaniami nad zdrowiem i populacją poprzez platformę. Na tej platformie, każdy ma szansę przyczynić się do dyskusji i zasugerować tematy, które powinny być głębiej zbadane przez całą społeczność. To od Ciebie zależy, jak bardzo chcesz się zaangażować. Aby dać jaśniejszy obraz możliwości osobistego zaangażowania, rozróżniamy:

  • Interakcje na niskim poziomie (poziom wspólnoty)
    Zaangażowanie polega na proponowaniu, głosowaniu i komentowaniu tematów.
  • Interakcje na wysokim szczeblu (poziom zespołu)
    Zaangażowanie charakteryzuje się bardziej ułatwiającą rolą. Możesz zaplanować i poprowadzić dyskusję oraz wesprzeć swój zespół istotnymi informacjami, takimi jak dane z badań kohortowych.

Interakcje na niskim poziomie

Nasza koncepcja pozwala każdemu na:

► zgłaszanie sugesti, zadań lub potrzeby informacyjnej dotyczącej badań nad zdrowiem i populacją
► nadanie priorytetu sugestiom poprzez głosowanie
► współpracowanie z innymi wolontariuszami z różnych grup społecznych
        ▸ zadania wykonywane przez osoby fizyczne
        ▸ wspierane zespoły
► przedstawienie wyników
► wykorzystywanie możliwości uczenia się i poszerzania wiedzy poprzez wymianę naukową

Interakcje na wysokim szczeblu

Zaangażowane zespoły, pracujące nad tematem związanym ze zdrowiem, mogą poprosić o dostęp do spersonalizowanych wyników kohorty (dane dotyczące stylu życia i zdrowia). Trzy kohorty z ponad 27 000 uczestników badań, działają w swoim regionie od 30 lat i nadal generują obszerne dane oraz wyniki naukowe.

Wyniki kohorty mogą być wykorzystane przez zespoły do uzyskania wglądu w to, jak dane naukowe mogą wspierać lub odrzucać założenia dotyczące pewnych tematów zdrowotnych. 

Podejście crowdsourcingowe poparte pogłębionymi badaniami kohortowymi może potencjalnie stanowić podstawę dla innowacji zdrowotnych na poziomie społeczności oraz ukierunkowanych kampanii uświadamiających wykorzystujących różnorodność i zbiorową inteligencję społeczności w badanych regionach.

Dowiedz się więcej o badaniach kohortowych

Bądź na bieżąco

Strona internetowa jest aktualizowana w każdą czwartą środę miesiąca, a od października 2021 r. będzie dostępny comiesięczny biuletyn.
Dołącz do nas aby kształtować wiedzę poprzez innowacje i systematyczną wymianę.
Sprawiamy, że Twoje zainteresowania, potrzeby, głosy i wkład się liczą.

Cel i ambicje

Dowiedz się więcej o aspiracjach JoinUs4Health


Dowiedz się więcej

Cele i pakiety robocze

Dowiedz się więcej o celach i strukturze JoinUs4Health


Dowiedz się więcej

Dla naukowców i zainteresowanych stron

Kamienie milowe i rezultaty


Dowiedz się więcej

Przejdź do treści