Hub Zwart

Ik ben hoogleraar filosofie en decaan van de Erasmus School voor Wijsbegeerte. Na mijn studie filosofie en psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen verdedigde ik in 1993 mijn proefschrift. In 2000 werd ik gewoon hoogleraar wijsbegeerte aan de Faculteit der Natuurwetenschappen RU Nijmegen. In 2018 ben ik benoemd tot decaan van de Erasmus School voor Wijsbegeerte (Erasmus Universiteit Rotterdam). Verder ben ik hoofdredacteur van de Bibliotheek voor Ethiek en Toegepaste Filosofie (Springer) en van het tijdschrift Life Sciences, Society and Policy (Springer). Mijn onderzoek richt zich op het ontwikkelen van een filosofische (dialectische) beoordeling van de hedendaagse technowetenschap.

In JoinUs4Health, Ik zal me richten op crowdsourcing als een concrete methodologie voor het bevorderen van verantwoord en participatief onderzoek. Ik ben geïnteresseerd in crowdsourcing als een manier om publieke intelligentie te incorporeren in het proces van kennisproductie. Om maatschappelijke uitdagingen adequaat aan te pakken, moet onderzoek meer open en gevoelig worden voor de verwachtingen, ervaringen en zorgen van burgers en samenlevingen. Ik zie joinus4health als een intrigerende case study waarvan het resultaat kan bijdragen aan verregaande transities in onderzoeksmethodologie op wereldschaal.   

Ik ben vooral geïnteresseerd in de procesdimensie van RRI: het concept participatie, waarbij de samenleving wordt gebruikt als een levend laboratorium, waardoor onderzoek responsief, inclusief en vindingrijk kan worden.

Prof Dr Hub Zwart

Erasmus School voor Wijsbegeerte
Burgermeester Oudlaan 50
Rotterdam 3062 PA, Nederland

E-Mail: zwart@esphil.eur.nl

Website: https://www.eur.nl/en/esphil

Overslaan naar inhoud