Hub Zwart

Jestem profesorem filozofii i dziekanem Szkoły Filozoficznej Erazma. Po studiach filozoficznych i psychologicznych na Uniwersytecie Radboud w Nijmegen, obroniłem pracę magisterską w 1993 roku. W 2000 roku zostałem profesorem zwyczajnym filozofii na Wydziale Nauk RU w Nijmegen. W 2018 roku zostałem powołany na stanowisko dziekana Szkoły Filozoficznej Erazma (Erasmus University Rotterdam). Ponadto, jestem redaktorem naczelnym Library for Ethics and Applied Philosophy (Springer) oraz czasopisma Life Sciences, Society and Policy (Springer). Moje badania koncentrują się na rozwijaniu filozoficznej (dialektycznej) oceny współczesnej technonauki.

W JoinUs4Health, skupię się na crowdsourcingu jako konkretnej metodologii wspierającej odpowiedzialne i partycypacyjne badania. Interesuje mnie crowdsourcing jako sposób na włączenie inteligencji społecznej w proces tworzenia wiedzy. Aby odpowiednio odpowiedzieć na wyzwania społeczne, badania muszą stać się bardziej otwarte i wrażliwe na oczekiwania, doświadczenia i obawy obywateli i społeczeństw. Postrzegam Join Us For Health jako intrygujące studium przypadku, którego wyniki mogą przyczynić się do daleko idących zmian w metodologii badań na skalę globalną.   

Interesuje mnie przede wszystkim procesowy wymiar RRI: koncepcja uczestnictwa, wykorzystująca społeczeństwo jako żywe laboratorium, pozwalająca na to, by badania stały się responsywne, inkluzywne i pomysłowe.

Prof. dr Hub Zwart

Szkoła Filozoficzna Erazma
Burgermeester Oudlaan 50
Rotterdam 3062 PA, Niderlandy

E-Mail: zwart@esphil.eur.nl

Strona internetowa: https://www.eur.nl/en/esphil

Przejdź do treści