Silvan Licher

Ik behaalde mijn medische graad in 2016. In datzelfde jaar begon ik te werken als doctoraatsstudent onder supervisie van Prof.  Dr. M. Arfan Ikram en Prof. Dr. M. Kamran Ikram bij de afdeling Epidemiologie van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Tijdens mijn PhD behaalde ik een Master in Klinische Epidemiologie (cum laude). Mijn onderzoek richt zich op het gebruik van gezondheidszorg in de algemene bevolking, en het onderzoek naar de co-incidentie en preventieve mogelijkheden van chronische ziekten. Naast mijn onderzoek ben ik actief als bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Epidemiologie (VvE) en als gastredacteur bij het Nederlands Tijdschrift voor Huisartsgeneeskunde.

In JoinUs4Health, Ik ben verantwoordelijk voor werkpakket 5 (Onderwijs), dat bestaande onderwijsprogramma's aanpast aan toegankelijke formats voor verschillende onderwijsniveaus. Het doel van deze programma's is om de betrokkenheid van leerlingen, studenten en burgers bij de wetenschap te stimuleren. Daarnaast organiseren we onderzoeksbezoeken via zomercursussen, praktijkcursussen en detacheringen om burgers, leerlingen en studenten op praktische wijze bij de wetenschap te betrekken.

Ik kijk vooral uit naar de eerste (directe) interacties met studiedeelnemers en burgers die geïnteresseerd zijn om bij te dragen aan wetenschappelijke projecten binnen een van de deelnemende cohorten. Het interessantste aspect van ons project is voor mij de evaluatie van de waarde van aangepaste onderwijsprogramma's om burgers kennis en instrumenten te verschaffen zodat zij actief kunnen deelnemen aan wetenschappelijke projecten. 

In co-creatie met patiënten streef ik vastberaden naar de ontwikkeling van geïndividualiseerde strategieën en strategieën op populatieniveau om gezamenlijk chronische ziekten te voorkomen, door in te zetten op gedeelde biologische concepten en door optimalisatie van gemeenschappelijke modificeerbare risicofactoren. Het JoinUs4Health consortium biedt een sterke stimulans om deze ambitie precies waar te maken.

Dr. Silvan Licher

Afdeling Epidemiologie
Erasmus MC - Universitair Medisch Centrum Rotterdam
Dr Molewaterplein 40
Rotterdam 3015 GD, Nederland

E-Mail: s.licher@erasmusmc.nl

Website: https://www.erasmusmc.nl/

 

Overslaan naar inhoud