Paweł Sowa

Pracuję w Zakładzie Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku), gdzie realizujemy projekt BIALYSTOK PLUS. Jestem absolwentem zdrowia publicznego, a w 2017 roku uzyskałam stopień doktora nauk o zdrowiu. Moje zainteresowania badawcze obejmują medycynę prewencyjną, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności fizycznej i wysiłku, ale także wdrażanie systemów teleinformatycznych i ich wpływ na ochronę zdrowia.

W JoinUs4Health Odpowiadam za pakiet roboczy 4 (Zmiana instytucjonalna), którego celem będzie stworzenie i utrwalenie zmian instytucjonalnych umożliwiających włączenie społeczeństwa w proces współtworzenia nauki. Będzie to proces złożony z wielu elementów, które są jednocześnie elementami innych pakietów roboczych projektu. Ostateczna zmiana instytucjonalna będzie oparta na sukcesie w realizacji założonych planów.

Przede wszystkim z niecierpliwością czekam na możliwość obserwowania, jak na podstawie badań kohortowych podnosimy poziom społecznej inteligencji badawczej.Bardzo ciekawym aspektem jest możliwość stworzenia projektu w trzech ośrodkach europejskich jednocześnie i zbadanie, jak zachowują się mieszkające w nich populacje.

Kluczowym pytaniem w JoinUs4Health dla mnie jest to czy bezpośrednia interakcja między naukowcami i przedstawicielami społeczeństwa może zmienić kierunki przyszłych badań? Może uda się znaleźć nowe metody budowania interwencji w zakresie zdrowia publicznego?

Dr Paweł Sowa

Zakład Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych
Waszyngtona 13A
15-269 Białystok, Polska

E-Mail: sowa@umb.edu.pl

Strona internetowa: https://www.umb.edu.pl/en/wl/department_of_population_medicine_and_lifestyle_diseases_prevention

 

Przejdź do treści