Katarzyna Sztop-Rutkowska 

Jestem socjologiem i działaczką społeczną, koncentrującą się na aktywizacji społeczności lokalnych i upodmiotowieniu obywateli w dialogu społecznym i politycznym z władzami. Interesuję się otwartą nauką, partycypacją społeczną i obywatelską oraz technologiami obywatelskimi. Mam doktorat z socjologii, pracuję w Fundacji SocLab i prowadzę wykłady w Instytucie Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku. Jestem również trenerem i facylitatorem wykorzystującym metodologię Design Thinking.

W JoinUs4Health odpowiadam za zaangażowanie mieszkańców Białegostoku w projekt. Moim zadaniem jest zachęcanie obywateli i innych podmiotów społecznych do zaangażowania się w dialog z badaczami i ich udział w procesach crowdsourcingowych. Skupiam się tutaj na organizacjach pozarządowych, osobach starszych, uczniach i nauczycielach. Ponadto jestem odpowiedzialna za prowadzenie Obywatelskiej Rady Nauki i organizację Festiwalu Nauki.

W JoinUs4Health najbardziej cieszę się na możliwość zaangażowania mieszkańców Białegostoku w nasze działania projektowe. W idei RRI podoba mi się przede wszystkim powiązanie rozwiązywania problemów w nauce z zaangażowaniem zwykłych obywateli.  Dla mnie najciekawszym aspektem w naszym projekcie jest skuteczne zainteresowanie organizacji pozarządowych, studentów i innych podmiotów społecznych współpracą w ramach projektu. Co więcej, dla mnie kluczowym pytaniem w JoinUs4Health jest: w jaki sposób zwykli obywatele mogą stać się naukowcami społecznymi i wnieść realny wkład w rozwój nauki.

Katarzyna Sztop-Rutkowska

Fondacja SocLab
Zwierzyniecka 17/16
Białystok 15-312, Polska

Telefon: +48 601 155 546

E-Mail: k.sztop-rutkowska@soclab.org.pl

Strona internetowa: https://soclab.org.pl/

 

Przejdź do treści