Spotkanie zespołu JoinUs4Health

Pierwsze i miejmy nadzieję nie ostatnie spotkanie partnerów z dwóch krajów JoinUs4Health odbyło się na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku (UMB) 3 października 2022 roku. Było to pierwsze spotkanie na żywo w naszym projekcie, nic dziwnego, że odbyło się w Białymstoku, bo aż 5 z 11 partnerów JoinUs4Health pochodzi właśnie stąd. 

Na początku dr Birgit Schauer - koordynator projektu wraz ze swoim zespołem, Tabea Troschke i Hannesem Dieckmannem spotkali się z prof. Karolem Kamińskim, kierownikiem badania kohortowego Białystok PLUS oraz odbyli zwiedzanie zabytkowego Pałacu Branickich - siedzibie UMB zorganizowane przez Muzeum Farmacji i Historii Medycyny.

Podczas spotkania projektowego JoinUs4Health omówiliśmy nasze wrażenia po przeglądzie śródokresowym, cele krótko- i długoterminowe, kluczowe osiągnięcia - wykraczające poza proste potrzeby - do wdrożenia w projekcie teraz. Spotkanie dało nam nową energię i motywację do dalszej pracy nad realizacją JoinUs4Health. 

Przejdź do treści