Thema's

Piloottest buiten het platform

In alle drie de landen kun je...

1 ... lid worden van de citizen science board of de monitoring- en evaluatiegroep (vanaf april 2021)

Meer informatie over de citizen science board en de monitoring- en evaluatiegroep vindt u hier. Als lid van een van deze twee besluitvormingsorganen neemt u idealiter een rol op langere termijn op u. Daarom willen we geïnteresseerden vragen ons een korte motivatiebrief te sturen. Bij voorbaat dank!

2 ... ideeën en feedback leveren tijdens de ontwikkeling van de projectwebsite (website groep; eind maart tot augustus 2021)

Voor de JoinUs4Health project een website wordt ontwikkeld. U kunt meedenken tijdens de ontwikkeling (bijv. inhoud, ontwerp) of feedback geven op de voorgestelde implementatie. Bovendien kunnen sommigen van u misschien ook ondersteunen bij de vertaling van de inhoud van het Engels naar het Duits.

3 ... ideeën en feedback leveren tijdens de ontwikkeling van het projectplatform (platformgroep; vanaf april 2021)

Een onderdeel van JoinUs4Health is een online-platform (Details: siehe WEBLINK SHIP), om alle leden van de samenleving de mogelijkheid te geven op verschillende manieren van gedachten te wisselen over gezondheidsgerelateerde onderwerpen. Hier kunt u ook bijdragen als onderdeel van ontwikkeling of testen en aspecten als bruikbaarheid en ontwerp bespreken.

4 ... bijdragen aan het publicatieproces van de JoinUs4Health project (schrijfgroep; vanaf mei 2021)

Na het genereren van wetenschappelijke resultaten uit verzamelde gegevens worden deze samengevat en gepubliceerd in de vorm van een wetenschappelijke paper. Tijdens dit proces ondergaat het ontwerp verschillende revisierondes, waaraan u kunt bijdragen. Een publicatie in uw eigen taal wordt voorbereid in nationale tijdschriften. Als u over Engelse vaardigheden beschikt, kunt u ook bijdragen aan internationale publicaties van het JoinUs4Health-project. Als u dat wenst, kunt u in de dankbetuiging van het artikel worden vermeld of zelfs als co-auteur, afhankelijk van de omvang van uw bijdrage.

5 ... het werkgroepaspect testen op basis van suggesties die zijn verzameld tijdens de enquête SHIP citizen science (werkgroeptester; vanaf mei 2021)

Zoals beschreven onder optie 3, wordt een platform ontwikkeld, via welke geïnteresseerden op een unieke manier met diverse bevolkingsgroepen kunnen interageren over gezondheidsgerelateerde onderwerpen. Nadat we suggesties hebben verzameld via de enquête SHIP-burgerwetenschap, kunt u als onderdeel van deze testgroep stemmen op favorieten en eerste bijdragen genereren via werkgroepen. Het doel van deze test is a) richtlijnen en regels uit te werken voor communicatie en uitwisseling en b) te bepalen hoe de bijdragen moeten worden gemeten en gewaardeerd. Wilt u in het kader van deze taak elementaire inhoud van het communicatieproces genereren

Specifiek in de studie van de gezondheid in Pommeren (SHIP)kunt u ....

  1. ...meewerken aan de ontwikkeling van communicatiedocumenten voor vrijwilligers en gebruikers van de activiteit "Hand-in-hand" (hand-in-hand-groep; mei tot augustus 2021)

De deelname van willekeurig gekozen burgers is van groot belang voor de kwaliteit van SHIP-resorts. De geplande activiteit Hand-in-hand is gebaseerd op het idee dat nieuw uitgenodigde burgers in contact kunnen komen met ervaren SHIP-deelnemers. Zo kunnen ervaren deelnemers hun ervaringen doorgeven en vragen beantwoorden over het SHIP-project en de Ablauf van examens. Het doel is de onzekerheden van de nieuw uitgenodigde deelnemers te verminderen. Voor de uitvoering van dit aanbod zullen informatiemateriaal en richtlijnen worden ontwikkeld. U kunt deelnemen aan het op gang brengen van deze activiteit.

Specifiek in de studie van Rotterdamkunt u ....

  1. ... zich bezighouden met het bepalen van de onderwijsbehoeften en het ontwerpen of testen van opleidingsmateriaal
    2. ... bijdragen tot het definiëren van filosofische en ethische aspecten rond het project

Specifiek in Bialystok PLUS, je kunt ....

  1. ... zich inzetten voor de ontwikkeling van een verspreidings- en betrokkenheidsstrategie

Burgerwetenschappelijk onderzoek in SHIP

Resultatenoverzicht toevoegen van SHIP SURVEY

Beoordeling van de behoeften: Wetenschap en volksgezondheid in Duitsland

Voeg hier details toe

Vragenlijstonderzoek

Ontdek wat wetenschappers en volksgezondheidsfunctionarissen hebben geantwoord via een online enquête

Participatieve workshops

Lees hier over de belangrijkste resultaten van de twee participatieve workshops.

Werkgroepen

Hier kunt u de resultaten lezen van de twee werkgroepen die in 02/2020 zijn gevormd.

Overslaan naar inhoud