Tematy

Test pilotażowy poza platformą

We wszystkich trzech krajach można ...

1 ... zostać członkiem obywatelskiej rady naukowej lub grupy monitorująco-ewaluacyjnej (od kwietnia 2021 r.)

Więcej informacji na temat rady ds. nauki obywatelskiej oraz grupy ds. monitorowania i oceny znajdziesz tutaj. Jako członek jednego z tych dwóch ciał decyzyjnych idealnie nadaje się do pełnienia funkcji przez dłuższy czas. Dlatego prosimy zainteresowane osoby o przesłanie krótkiego listu motywacyjnego. Z góry bardzo dziękujemy!

2 ... dostarczać pomysły i informacje zwrotne podczas tworzenia strony internetowej projektu (grupa ds. strony internetowej; koniec marca do sierpnia 2021)

Dla JoinUs4Health Projekt strony internetowej jest w trakcie opracowywania. Możesz wnieść swoje pomysły podczas tworzenia strony (np. treść, wygląd) lub informacje zwrotne do proponowanej realizacji. Ponadto, niektórzy z Was mogą również pomóc w tłumaczeniu treści z języka angielskiego na niemiecki.

3 ... dostarczać pomysły i informacje zwrotne podczas tworzenia platformy projektowej (grupa platformowa; od kwietnia 2021)

Jeden z elementów JoinUs4Health jest platformą online (szczegóły: siehe WEBLINK SHIP), aby dać wszystkim członkom społeczeństwa możliwość zaangażowania się w wymianę na różne sposoby na tematy związane ze zdrowiem. Tutaj można również uczestniczyć w rozwoju lub testowaniu i dyskutować o takich aspektach jak użyteczność i projektowanie.

4 ... przyczynić się do procesu publikacji JoinUs4Health projekt (grupa pisarska; od maja 2021)

Po wygenerowaniu wyników naukowych z zebranych danych są one podsumowywane i publikowane w formie pracy naukowej. Podczas tego procesu projekt przechodzi przez kilka rund korekty, do której możesz się przyczynić. Publikacja w Twoim lokalnym języku zostanie przygotowana w krajowych czasopismach. Jeśli znasz angielski, możesz również przyczynić się do powstania międzynarodowych publikacji w ramach projektu JoinUs4Health. Jeśli chcesz, możesz być wymieniony w podziękowaniach do artykułu lub nawet jako współautor, w zależności od zakresu Twojego wkładu.

5 ... przetestować aspekt grupy roboczej w oparciu o sugestie zebrane podczas badania SHIP citizen science (tester grupy roboczej; od maja 2021)

Jak opisano w opcji 3, opracowywana jest platforma, za pośrednictwem której zainteresowane osoby mogą w unikalny sposób wchodzić w interakcje z różnymi grupami ludności na tematy związane ze zdrowiem. Po zebraniu sugestii poprzez ankietę SHIP-citizen science, można w ramach tej grupy testowej głosować na faworytów i generować pierwsze wkłady poprzez grupy robocze. Celem tego testu jest a) opracowanie wytycznych i zasad dla komunikacji i wymiany oraz b) ustalenie, jak mierzyć i oceniać wkład. Czy chcesz w ramach tego zadania wygenerować elementarne treści procesu komunikacji

Konkretnie w Studium Zdrowia na Pomorzu (SHIP), można ....

  1. ...zaangażować się w opracowanie dokumentów komunikacyjnych dla wolontariuszy i użytkowników działania "Hand-in-Hand" (grupa hand-in-hand; maj - sierpień 2021)

Udział losowo wybranych obywateli ma duże znaczenie dla jakości SHIP-resutów. Planowane działanie Hand-in-Hand opiera się na idei, że nowo zaproszeni obywatele mogą nawiązać kontakt z doświadczonymi uczestnikami SHIP. W ten sposób doświadczeni uczestnicy studiów mogą przekazać swoje doświadczenia i odpowiedzieć na pytania dotyczące projektu SHIP i egzaminu Ablauf. Celem jest zmniejszenie niepewności nowo zaproszonych uczestników. Dla realizacji tej oferty zostaną opracowane materiały informacyjne i wskazówki. Możecie Państwo wziąć udział we wprowadzeniu tego działania na drogę.

W szczególności w badaniu rotterdamskim, można ....

  1. ... angażowanie się w określanie potrzeb edukacyjnych oraz projektowanie lub pilotażowe testowanie materiałów szkoleniowych
    2. ... przyczynić się do zdefiniowania filozoficznych i etycznych aspektów wokół projektu

Konkretnie w Białymstoku PLUS, można ....

  1. ... zaangażować się w opracowanie strategii rozpowszechniania i zaangażowania

Badanie obywatelskie w SHIP

Dodaj podsumowanie wyników z SHIP SURVEY

Ocena potrzeb: Nauka i zdrowie publiczne w Niemczech

Dodaj szczegóły tutaj

Badanie kwestionariuszowe

Dowiedz się, co odpowiedzieli naukowcy i urzędnicy zajmujący się zdrowiem publicznym za pośrednictwem ankiety online

Warsztaty partycypacyjne

Przeczytaj o kluczowych wynikach dwóch warsztatów partycypacyjnych tutaj.

Grupy robocze

Tutaj można przeczytać o wynikach prac dwóch grup roboczych utworzonych w 02/2020.

Przejdź do treści