Nowy personel JoinUs4Health

Chcemy gorąco powitać naszych ostatnich dwóch nowych pracowników, którzy dołączyli do naszego zespołu: Tabea Troschke i Hannes Dieckmann (patrz https://joinus4health.eu/people/). Oboje wnoszą ogromne wsparcie w koordynowaniu i zarządzaniu projektem JU4H oraz zapewniają świeże spojrzenie na platformę i możliwe działania. 

Przejdź do treści