Warsztaty dla organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną zdrowia w Białymstoku

Zorganizowaliśmy kolejne wydarzenie: warsztaty dla przedstawicieli organizacji pozarządowych skupiających się na tematyce zdrowotnej. Spotkanie odbyło się 13.10 w Auli Magna Pałacu Branickich, która jest siedzibą Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Wśród omawianych zagadnień znalazły się: aktywizacja kobiet po chorobach onkologicznych, uruchomienie sieci monitoringu czystości powietrza w Białymstoku, wsparcie profilaktyki raka piersi oraz placówki opiekuńcze dla dorosłych osób z autyzmem. 

Warsztaty były kolejną okazją do zaprezentowania projektu JoinUs4Health oraz poszukiwania w praktyce form współpracy w interdyscyplinarnym gronie organizacji pozarządowych, pasjonatów i naukowców. 

Organizatorzy: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Fundacja SocLab, Uniwersytet w Białymstoku.

Moderacja: Dr Katarzyna Sztop-Rutkowska, Dr Paweł Sowa. 

Moderacja burzy mózgów: Marcin Nawrocki.

Przejdź do treści