Darmowe skrypty dla nauczycieli Citizen Power #JU4H

W ramach projektu Citizen Power by JoinUs4Health opracowano 5 scenariuszy dla uczniów szkół średnich na tematy związane z nauką obywatelską. Projekt ma na celu pokazanie młodym ludziom, w jaki sposób mogą zaangażować się w naukę jeszcze przed pójściem na studia i jak mogą wykorzystać osiągnięcia badań naukowych do poprawy jakości swoich codziennych [...]

Nieświadomość zaburzeń metabolizmu glukozy w populacji Białegostoku

Dane zebrane w Białystok PLUS wskazywały, że 7,14% całej badanej populacji miało znane rozpoznanie cukrzycy. Jednak na podstawie badań laboratoryjnych w ramach naszego badania stwierdziliśmy, że stan przedcukrzycowy występował u około 40%. Brak zaburzonego metabolizmu glukozy dotyczył około 47%. Ponadto zidentyfikowaliśmy kolejne 6,76% osób z cukrzycą [...]

Przejdź do treści