Gratis scripts voor leerkrachten Citizen Power #JU4H

Het project Citizen Power by JoinUs4Health heeft 5 scenario's ontwikkeld voor middelbare scholieren over onderwerpen op het gebied van citizen science. Het project wil jongeren laten zien hoe ze betrokken kunnen raken bij wetenschap, zelfs voordat ze naar de universiteit gaan, en hoe ze de resultaten van wetenschappelijk onderzoek kunnen gebruiken om de kwaliteit van hun dagelijkse [...]

Onbekendheid met glucosestofwisselingsstoornissen bij de bevolking van Bialystok

Uit in Bialystok PLUS verzamelde gegevens bleek dat 7,14% van de totale onderzoekspopulatie een bekende diagnose van diabetes had. Op basis van laboratoriumtests binnen onze studie stelden wij echter vast dat pre-diabetische status aanwezig was bij ongeveer 40%. De afwezigheid van een verstoord glucosemetabolisme betrof ongeveer 47%. Daarnaast hebben wij nog eens 6.76% diabetici geïdentificeerd [...]

Overslaan naar inhoud